ČESKOSLOVENSKÁ

OBEC LEGIONÁŘSKÁ

Jednota OPAVA

 

Rolováním načtete Menu stránek

Připravované akce ČsOL

No tabs to display

Oznámení

Vážené sestry, vážení bratři,

Generálové (1/6)
ČT 2
3. únor
21:30
Zákopy plné bahna, vší a krys, nekonečné boje muže proti muži. Na bojištích Velké války získávali zkušenosti důstojníci, kteří se po roce 1918 podíleli na budování československé armády. Bojovali na obou stranách. V československé armádě tak vzniklo napětí mezi legionáři a těmi, kdo zůstali až do konce války v rakouských uniformách. Mladá republika se ale bez zkušených vojenských velitelů neobešla, ať už bojovali kdekoliv. Dramatické osudy Otakara Husáka, Radoly Gajdy a Aloise Podhajského v dokumentu režiséra Zdeňka Všelichy

https://tv.seznam.cz/program/19426273

 

Dne 11.11.2020 v den oslavy Dne Válečných veteránů se členové jednoty Opava samostatně zúčastnili pokladání kytic památníků v Ostravě, Žamberku, Opavě a Hradci nad Moravici. Ostravský památník v Komenského sadech se zúčastnili sestra a bratr Dupalovi. Žamberecký památník uctil předseda jednoty bratr Zavadil.  V neposlední řadě památník na městském hřbitově v Opavě položili kytice bratři Sobarňa, Žáček, Kadula, Antl a Fiala.

3e3f7349 f12d 4f24 b23f d97eb9b3a3c9  581c75d5 6b64 4d20 b2cd d9077fcd9f76

a25aa8fa 83ba 4222 8cc1 95e36b65c789  fa0b452e ccb6 4f59 9a4b ddcb528434e1

100 2075  100 2076

vzhledem k opatřením ve stavu nouze, která byla v České republice zavedena - zrušil primátor města Opavy vzpomínkovou akci k 102. výročí vzniku samostatného československého státu, která se měla konat 28. října 2020 v 10 hod. u pamětní desky T. G. Masaryka umístěné na budově Slezské univerzity v Opavě na Masarykově třídě.

Těšíme se na setkání s Vámi… v lepších časech.

Krásný den.

Ing. Alois Fiala

Tajemník Jednoty  

Vážené sestry, vážení bratři,

po klidnějších letních dnech, kdy jsme se mohli vrátit k běžné činnosti téměř bez omezení, nás čeká pokračování v boji proti neviditelnému protivníkovi.

Zdá se, že rok 2020 je plný výzev, se kterými se společnými silami musíme pokusit vypořádat. Nouzový stav a opatření, která jsou nyní postupně přijímána, se do značné míry podepisují na naší činnosti a zdá se, že aktivity ČsOL budou pro následující dny a týdny opět silně utlumeny.

Vzhledem k vážnosti probíhající epidemie a vysoké míře šíření nákazy v populaci vás žádám, abyste důsledně dodržovali zavedená nařízení a to nejen v souvislosti s akcemi ČsOL. Lze bohužel očekávat, že i do oslav Dne vzniku Československa 28. října výrazně zasáhnou protiepidemická opatření. Nicméně podobné situaci jsme čelili již v květnu, kdy jsme si dokázali důstojně a bez rizika připomenout květnové události roku 1945.

Chci vás ujistit, že jsme tu pro vás. Stejně jako na jaře nabízíme všem našim členům pomocnou ruku. Pokud jste se vlivem současné pandemie dostali do obtíží, nebo se jen cítíte osamělí a ztracení ve změti stále se měnících informací, obraťte se na nás. Pokusíme se vám pomoci podle našich možností a schopností. Obracet se na nás můžete na telefonním čísle 734 315 640 nebo na e-mailu sekretariat@csol.cz

Zároveň bych opět chtěl vyzvat naše členy, kteří mají tu možnost, aby podpořili lidi ve svém okolí. Možností, jak pomoci, je celá řada. Vím, že mnozí z vás se dobrovolně zapojili do pomoci lidem zasaženým epidemií již v uplynulé době.  Za to jsem velice rád, je totiž důležité, abychom si v těžkých dobách pomáhali.

Prosím, buďme více než jindy ohleduplní jeden ke druhému, je to potřeba.

S přáním pevného zdraví

Plk. v. z. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA

Předseda

Československá obec legionářská

Partyzánský pochod 2020 „Lesu zdar“ očima jeho účastníků z ČsOL jednoty Opava

Do nádherného slunečného rána patnáctého dne měsíce srpna roku 2020 jsme se probudili v malé vesničce Moraveč. Vozidly jsme se vydali do dvacet kilometrů vzdálené obce Bohdalín jejíž kulturní dům byl pořadateli určen jako start a cíl partyzánského pochodu. Pochod po stopách partyzánů a odbojářů v oblasti Křemešnické vrchoviny a Bohdalína, pořádala ČsOL, jednota plk. J. Švece - Horácko. Na startu jsme se zaregistrovali, vyzvedli občerstvení a vydali se na trať. Tak jako všechno v tomto období byl i pochod poznamenán zvýšenými hygienickými opatřeními.  

Delší trasa byla velmi dobře připravena. Vedla pěti mnohde zajímavými kontrolními body, které byli spojeny s válečnými událostmi. Kontrolní bod číslo jedna byl umístěn před bývalou hájenkou, kde došlo k založení partyzánského oddílu „Lesu zdar“. Kontrolní bod číslo čtyři se nacházel v místě, kde roku 1945 sovětská letadla shodila zbraně místním partyzánům. O zajímavá místa nevojenského charakteru rovněž nebyla nouze. Pomineme-li krásné výhledy a hezkou přírodu, vedla trasa kolem zatopeného lomu a několikrát křižovala místní úzko rozchodnou železniční trať. Celá trasa byla pohodová až na silnou průtrž mračen, která v cíli některé účastníky delší trasy promočila.  

Kratší trasa nevedla po asfaltové silnici, ale lesními a polními stezkami. Na trase jsme postupně procházeli kontrolními body u pomníků na Stržené hrázi a Slovanského bratrství v Mnichu.

Obě trasy šli v duchu stop válečných událostí a navštívily další připomínky protinacistické a odbojové činnosti.

Po zdolání tras čekal v místě cíle na účastníky certifikát a pamětní odznak pochodu v duchu Partyzánského oddílu „Lesu zdar“.

b2e19760 cdda 4091 b218 a705c0a8aeb9 

Napsali: bratr Jaromír Dupal a sestra Katka Klimovičová

FOTO: Vlaďka Kubačová, Petr Klimovič, Václav Zavadil st., Jaromír Dupal

 

Hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné.

DSC 8453vn

 Přeje Výbor ČsOL Jednoty Opava

  

 

O nás

1. Československá obec legionářská (dále také „ČsOL“) je nestranický nepolitický spolek, sdružující válečné veterány československých zahraničních armád z doby 2. světové války, příslušníky domácího odboje z období 2. světové války, příslušníky 3. odboje, účastníky válečných a mírových operací nasazených v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací a dále pak, podle § 5 zákona č. 170/2002 Sb., jejich rodinné příslušníky, pozůstalé, příslušníky ozbrojených sil České republiky a Vojenské policie a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.
2. Československá obec legionářská byla založena na ustavujícím sjezdu ČsOL v Praze dne 22. května 1921 legionáři všech bojišť 1. světové války (legionář ve smyslu zákona č. 462/1919 Sb.). Po okupaci vlasti v roce 1939 byla ČsOL nacisty zrušena. Po vítězství nad nacismem v roce 1945 byla činnost ČsOL opět obnovena. Na svém IV. manifestačním sjezdu ve dnech 5. a 6. července 1947 přijali legionáři do svých řad příslušníky československé zahraniční armády ze všech front 2. světové války, nositele osvědčení 255/1946 Sb.
3. Po únoru 1948 byla ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků. Vedení Svazu protifašistických bojovníků požádalo dne 17. července 1949 o výmaz ČsOL z rejstříku registrace, čímž byla ČsOL protiprávně zrušena.
4. Po pádu totality se dne 8. října 1991 sešli legionáři a delegáti jednotek československé zahraniční armády a navázali na činnost zahraničních jednot ČsOL, aby podle zákona č. 83/1990 Sb. pokračovali v činnosti ČsOL, což bylo potvrzeno registrací Ministerstva vnitra ČR dne 12. února 1992 pod č. j. VCS/1-10058/92. Na celostátním sněmu ČsOL ve dnech 4. a 5. dubna 1995 byly schváleny úpravy původních stanov z roku 1921.
5. Úplná samostatnost a nezávislost ČsOL byla schválena řádným Republikovým sněmem konaným ve dnech 28. a 29. března 2001.