ČESKOSLOVENSKÁ

OBEC LEGIONÁŘSKÁ

Jednota OPAVA

 

Rolováním načtete Menu stránek

Připravované akce ČsOL

  1. rok 2020
  2. 14.března 2020
  3. 15.března 2020
  4. 16.dubna 2020
Pozvánka na pietní akt k 81. výročí obsazení Ostravy a uctění památky obětí z řad protektorátních policistů. Sobota 14. 3. 2020, 10:00 hodin před budovou Krajského ředitelství policie ČR MSK na ulici 30. dubna v Ostravě. Pořádá OV ČSBS gen. M. Končického Ostrava
Výročí obsazení Opavy 15. 3. 1939
Osvobození Sudic zahájení Ostravsko - Opavské operace Památník čs. tankistů v Sudicích - Památník z roku 1960 odkazuje na první vstup československých tankistů na území Opavska za II. světové války. Akce se uskuteční od 10.00hod
next
prev

Oznámení


COVID-19:

Slovo předsedy ČsOL k současné situaci


Vážené sestry, vážení bratři,

nacházíme se v situaci, kterou si mnoho z nás nejspíš nedokázalo ještě před pár dny ani představit. Pro mnohé z nás je to poprvé, kdy jsou naše životy převráceny z běžného režimu do nouzového stavu. Jistě se každý s nastalou situací snaží sžít, jak dovede. Jsme si ale vědomi i toho, že mnoho z našich členů se může v těchto dnech dostat do nelehké situace, se kterou si sami nemohou poradit. 

Legionáři byli mnohdy odkázáni jen sami na sebe a dokázali si s každou překážkou, která se před nimi objevila poradit vlastními silami. Proto i my, nositelé jejich odkazu, chceme nabídnout všem našim členům pomocnou ruku. Pokud jste se vlivem současné pandemie dostali do obtíží, nebo se jen cítíte osamělí a ztracení ve změti stále se měnících informací, obraťte se na nás. Pokusíme se vám pomoci, podle našich možností a schopností.

Obracet se na nás můžete na telefonním čísle 734 315 640 nebo na e-mailu sekretariat@csol.cz.

Jelikož mezi naše členy patří ve velké míře i váleční veteráni, vydal jsem pokyny k přechodu projektu Péče ČsOL o válečné veterány do krizového režimu. Vedoucí projektu bude informovat o realizovaných opatřeních v krátké době.

Zároveň bych chtěl vyzvat naše členy, kteří mají tu možnost, aby se zapojili do pomoci lidem ve svém okolí. Vím, že mnozí z vás již teď pomáhají a zapojují se jako dobrovolníci, jsem za to rád a srdečně vám za to děkuji.

Stejně tak patří mé poděkování všem z vás, kteří zůstáváte v práci a udržujete tak v chodu obchody, krizové telefonní linky, krizovou infrastrukturu či hromadnou dopravu, přinášíte lidem nové informace, dohlížíte na veřejný pořádek, střežíte hraniční přechody a samozřejmě nemohu zapomenout poděkovat veškerému personálu ve zdravotnictví za vaše nasazení a odhodlání.

Prosím, chovejte se ohleduplně ke svému okolí a dbejte na své zdraví.

Plk. v. v., MUDr. Pavel Budinský, předseda ČsOL

Plán akcí na rok 2020

Bez názvu

Pozvánka

na pietní akt k 81. výročí obsazení Ostravy a uctění památky obětí z řad protektorátních policistů.

Sobota 14. 3. 2020, 10:00 hodin před budovou Krajského ředitelství policie ČR MSK na ulici 30. dubna v Ostravě.

Pořádá OV ČSBS gen. M. Končického Ostrava170. výročí narození T. G. Masaryka, prvního prezidenta
Československé republiky,
které se konalo v sobotu 7. března 2020 u pamětní desky T. G. Masaryka
umístěné na budově Slezské univerzity v Opavě na Masarykově třídě.

DSC01402DSC01404

Odkaz na video     https://youtu.be/WttYzM7Eisc

136.výročí narození Joži Davida

17.2.2020

100 1521

100 1528

100 1534

Videozáznam je možno shlédnout na:  

První akce v roce 2020 pořádaná jednotou Opava je : Pochody smrti opavskem.

IMG 7450

IMG 7475

 

Videozáznam je možno shlédnout na https://youtu.be/UAGFlbioGOA nebo na: https://www.facebook.com/csol.opava.3/videos/pcb.615055579296467/615054799296545/?type=3&theater

První akce Helfštýn 2020

helf

helf 2

 

O nás

1. Československá obec legionářská (dále také „ČsOL“) je nestranický nepolitický spolek, sdružující válečné veterány československých zahraničních armád z doby 2. světové války, příslušníky domácího odboje z období 2. světové války, příslušníky 3. odboje, účastníky válečných a mírových operací nasazených v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací a dále pak, podle § 5 zákona č. 170/2002 Sb., jejich rodinné příslušníky, pozůstalé, příslušníky ozbrojených sil České republiky a Vojenské policie a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.
2. Československá obec legionářská byla založena na ustavujícím sjezdu ČsOL v Praze dne 22. května 1921 legionáři všech bojišť 1. světové války (legionář ve smyslu zákona č. 462/1919 Sb.). Po okupaci vlasti v roce 1939 byla ČsOL nacisty zrušena. Po vítězství nad nacismem v roce 1945 byla činnost ČsOL opět obnovena. Na svém IV. manifestačním sjezdu ve dnech 5. a 6. července 1947 přijali legionáři do svých řad příslušníky československé zahraniční armády ze všech front 2. světové války, nositele osvědčení 255/1946 Sb.
3. Po únoru 1948 byla ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků. Vedení Svazu protifašistických bojovníků požádalo dne 17. července 1949 o výmaz ČsOL z rejstříku registrace, čímž byla ČsOL protiprávně zrušena.
4. Po pádu totality se dne 8. října 1991 sešli legionáři a delegáti jednotek československé zahraniční armády a navázali na činnost zahraničních jednot ČsOL, aby podle zákona č. 83/1990 Sb. pokračovali v činnosti ČsOL, což bylo potvrzeno registrací Ministerstva vnitra ČR dne 12. února 1992 pod č. j. VCS/1-10058/92. Na celostátním sněmu ČsOL ve dnech 4. a 5. dubna 1995 byly schváleny úpravy původních stanov z roku 1921.
5. Úplná samostatnost a nezávislost ČsOL byla schválena řádným Republikovým sněmem konaným ve dnech 28. a 29. března 2001.