ČESKOSLOVENSKÁ

OBEC LEGIONÁŘSKÁ

Jednota OPAVA

 

Rolováním načtete Menu stránek

Připravované akce ČsOL

No tabs to display

Oznámení

 

Na televizi Polar je uveřejněná reportáž z bunkru v Milostovicích. Shlédnutí je možné na tomto odkazu :

 https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000034220/z-chatrajiciho-vojenskeho-bunkru-udelali-milovnici-vojenske-historie-muzeum

jelikož je nový odkaz na tyto stránky uvádím je: 

https://www.bunkrmilostovice.cz/

Vážení přátelé.

11.11. se uskuteční pietní akt při příležitosti dne veteránů 2022

- v 10:00 hodin, „Lavička padlých veteránů“ v areálu Jaselských kasáren

- v 11:11 hodin, hřbitov Opava, „Památník 1. světové války“

- v 11:40 hodin, položení květin na hrob plk. Andreje Koby

  bývalého předsedy naší jednoty

Akci organizuje 53.pPzEB. Jste srdečně zváni.

Za výbor Jednoty ČsOL - Fiala 

 
 Životice 2022
Před 78 lety 6.srpna 1944,postřílelo gestapo 36 můžu,-28 Poláku a osm Čechu z obce Životice a okolních vesnic. Němci se mstili za smrt tří příslušníku gestapa, kteří zahynuli v přestřelce s partyzány. Nikdo z obětí, ale neměl s přestřelkou nic společného a pro obyvatele regionu znamená hromadná vražda v Životicích totéž, co vyhlazení obcí Lidice nebo Ležáky. Dalších 31 lidí gestapo odvleklo do koncentračních táboru, odkud se vrátili jen čtyři. Nejmladšímu ze zastřelených nebylo ještě 17 let. Do matričních záznamu přikázali nacisté zapsat tyto vraždy jako případy srdeční slabosti či mrtvice. Ve stejný den nechali mrtvé odvést na starý židovský hřbitov do Orlové, uložit do společné jámy zasypat. Teprve po válce byly ostatky obětí masakru převezeny do Životic a uloženy  poblíž hřbitova. V roce 1949 u mohyly vznikl památník jehož autorem je akademický sochař  Franciszek Swider z Karviné.
Každoročně si nejen obyvatelé Životic , ale i lidé ze vzdáleného okolí připomínají tuto tragickou událost, která se stala poselstvím pro mnoho generací.
Text + foto
ses. Francírková
Zivotice 06.08.2022 (2)
Zivotice 06.08.2022 (3)  Zivotice 06.08.2022

 

Setkání s válečnými veterány dne 7.5.2022 restaurace Split Opava

setkani val vet spolecna  oceneni

 

Den osvobození 30.4.2022

společna kom sadVacl +Pav

Sudice 2022

spol.sud 2022

spol sud 2022

 

Česko - norský mini seminář


O nás

1. Československá obec legionářská (dále také „ČsOL“) je nestranický nepolitický spolek, sdružující válečné veterány československých zahraničních armád z doby 2. světové války, příslušníky domácího odboje z období 2. světové války, příslušníky 3. odboje, účastníky válečných a mírových operací nasazených v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací a dále pak, podle § 5 zákona č. 170/2002 Sb., jejich rodinné příslušníky, pozůstalé, příslušníky ozbrojených sil České republiky a Vojenské policie a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.
2. Československá obec legionářská byla založena na ustavujícím sjezdu ČsOL v Praze dne 22. května 1921 legionáři všech bojišť 1. světové války (legionář ve smyslu zákona č. 462/1919 Sb.). Po okupaci vlasti v roce 1939 byla ČsOL nacisty zrušena. Po vítězství nad nacismem v roce 1945 byla činnost ČsOL opět obnovena. Na svém IV. manifestačním sjezdu ve dnech 5. a 6. července 1947 přijali legionáři do svých řad příslušníky československé zahraniční armády ze všech front 2. světové války, nositele osvědčení 255/1946 Sb.
3. Po únoru 1948 byla ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků. Vedení Svazu protifašistických bojovníků požádalo dne 17. července 1949 o výmaz ČsOL z rejstříku registrace, čímž byla ČsOL protiprávně zrušena.
4. Po pádu totality se dne 8. října 1991 sešli legionáři a delegáti jednotek československé zahraniční armády a navázali na činnost zahraničních jednot ČsOL, aby podle zákona č. 83/1990 Sb. pokračovali v činnosti ČsOL, což bylo potvrzeno registrací Ministerstva vnitra ČR dne 12. února 1992 pod č. j. VCS/1-10058/92. Na celostátním sněmu ČsOL ve dnech 4. a 5. dubna 1995 byly schváleny úpravy původních stanov z roku 1921.
5. Úplná samostatnost a nezávislost ČsOL byla schválena řádným Republikovým sněmem konaným ve dnech 28. a 29. března 2001.