ČESKOSLOVENSKÁ

OBEC LEGIONÁŘSKÁ

Jednota OPAVA

 

Rolováním načtete Menu stránek

Připravované akce ČsOL

  1. rok 2020
  2. 11.listopadu 2021
  3. 14.listopadu 2021
Den válečných veteránů, Komenského sady Ostrava v 11.00 hod
Husův sbor Ostrava Zábřeh v 10.30 hod
next
prev

Oznámení

Vážené sestry, vážení bratři,

V neděli 14. listopadu 2021 se po roční pauze sešli členové Jednot ČsOL Opava, Ostrava 1 a Náboženské obce Církve čs. husitské v Ostravě-Zábřehu, aby společně vzdali u příležitosti uplynulého Dne válečných veteránů hold všem, kdo v minulosti přinesl za Čechy a Slováky nejvyšší oběť na poli válečném.

Setkání tradičně započalo bohoslužbou v zábřežském Husově sboru, jenž byl od svého vzniku počátkem 30. let úzce spjat se zdejšími legionáři. Jejich zápas za národní osvobození v první světové válce ostatně dodnes v interiéru připomíná pamětní deska ukrývající prsti půdy od Zborova, Terronu, Doss Alta a Dobrudže.

Jména mnohých z těchto legionářů – rodáků a občanů někdejšího Zábřehu na Odrou – zazněla během bohoslužby z úst farářky ses. Karin Šilerové. Ta vzpomenula také účastníky druhého odboje i všechny novodobé české vojáky, padlé daleko od domova v zahraničních misích Armády ČR.

Osobní vzpomínku na jednoho z nich, por. i. m. Adriana Wernera, sdílel s účastníky setkání br. Petr Klimovič. Od smrti jednatřicetiletého příslušníka hranického 71. mechanizovaného praporu letos totiž uplynulo již deset let. Adrian Werner zemřel dne 9. října 2011 na následky zranění, které utrpěl při přepadu předsunuté základny koaličních sil v afghánské provincii Wardak.

O historii a společenském významu Dne válečných veteránů promluvil k přítomným br. Martin Lokaj, předseda Jednoty ČsOL Ostrava 1. Její členové v historických stejnokrojích následně s ostatními účastníky vzdali vojenskými poctami a květinovými dary úctu při bohoslužbě vzpomenutým i všem nejmenovaným hrdinům. Kytice byly na závěr vzpomínkového setkání položeny také na hroby blízkého hřbitova, místa posledního odpočinku obětí druhé světové války i místních legionářů, brig. gen. Jana Satorieho a starodružiníka Rudolf Rajnocha.

Text: br. Martin Lokaj

IMG 20211114 094444

video ke shlédnutí na fb: https://www.facebook.com/100023760909861/videos/pcb.1052127335589287/201251225490654 a následné akce na blízkém hřbitově : https://www.facebook.com/csol.opava.3/videos/406038487911201

 nebo na youtube: https://youtu.be/izUOcyCjNbw a následné akce na blízkém hřbitově https://youtu.be/_YVak2iL5xM

 

Ostrava Komenského sady dne 11.11.2021 den válečných veteránů

IMG 20211111 113822  DSC 0428

foto: Francirková

video ke shlédnutí na youtube : https://youtu.be/_c-sYYhl0uk

na fb: https://www.facebook.com/csol.opava.3/videos/634892014346797

Den veteránů, 11.11.2021, jsme uctili u pomníku obětem 1. světové války a také u památníku na pohřebišti vojáků Rudé armády na Městském hřbitově v Opavě.

Poté jsme položili kytici a uctili památku minutou ticha i u hrobu plk. Andreje Koby, dlouholetého předsedy Jednoty ČsOL Opava.  

100 2300100 2309

100 2313

foto: Fiala Alois

Nejbližší akce

akce 17.11.

Dne 28.10. se uskutečnilo setkání u příležitosti státního svátku 103. výročí vzniku samostatného Československého státu v Opavě u pamětní desky T.G.Masaryka, umístěné na budově Slezské univerzity. Poté následovalo setkání válečných veteránů v restauraci SPLIT. Následně byli účastníci pozvání na oficiální návštěvu pevnostního muzea OP S -25 U Trigonometru v Milostovicích.IMG 20211028 122757

Informace pro členy Jednoty ČsOL Opava - členské příspěvky ČsOL ve výši 150,- Kč na rok 2022 z důvodu Covidových opatření je nutno zaslat na účet hospodáře Čsol: 173507635/0300

zbraně

Sto let legií očima jednoty Opava

Za krásného slunečního, zářijového dne v Praze, hlavním městě České republiky se uskutečnil VI. Manifestační sjezd Československé obce legionářské jako připomínka stého výročí vzniku organizace, která vznikla v roce 1921 rozhodnutím československých legionářů, z Itálie, Francie a Ruska.

V meziválečném Československu se jednalo o nejmasovější veteránskou organizaci, která podporovala masarykovské ideály demokracie a humanity.

Od osmé hodiny ranní se pod sochou patrona české země sv. Václava shromažďovali sestry a bratři z celé republiky, zástupci zahraničních jednot ČsOL, Sokolové a nechybělo ani 23 členů Jednoty ČsOL Opava.

Úderem deváté hodiny se organizace řazení průvodu ujali bratři Jiří Charfreitag, Milana Mojžíš a Petr Tolar. V čele průvodu byly neseny historické prapory střeleckých pluků Čsl. legií z Ruska, Francie a Itálie, jednotek Čsl. zahraniční armády, včetně historický vojenských vozidel, která vezla veterány 2.SV.

Za historickým čelem průvodu následovaly jednotlivé Jednoty ČsOL pod vlajkami s názvy jednot vytvořené podle historického vzoru.

Po úvodním slovu předsedy ČSOL br. Pavla Budinského, proslovu primátora hlavního města Prahy pana Zdeňka Hřiba zahájil místopředseda ČsOL br. Tomáš Pilvousek přesně podle časového plánu pochod z Václavského náměstí přes ulice na Příkopě, Hybernská k Masarykovu nádraží na vrch Vítkov.

Po slavnostním nástupu na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově za účasti představitelů státu a armády byl pro účastníky připraven bohatý program jak uvnitř památníku tak i mimo něj zaměřený na vojenskou historii, ale nechyběly ani ukázky současné bojové techniky AČR a Aktivních záloh AČR.

prh
video možno shlédnout na: https://www.facebook.com/100023760909861/videos/pcb.1007546003380754/147364384226168
Partyzánský pochod 2021

Dne 14.8.2021 za krásného slunečního dne, se bratři a sestry ČsOL jednoty Opava zúčastnili pochodu po stopách partyzánů a odbojářů v okolí Tišnova - Šerkovice, který pořádá ČsOL, jednota plk.J.Švece - Horácko.

Akce se zúčastnili setry : Svobodová, Sobarňová, Dupalová a bratří Sobarňa st., Sobarňa ml.,Svoboda, Dupal a v neposlední řadě i předseda ČsOL jednoty Opava Zavadil.

pochod

 

Prosluněný prázdninový den 7. srpna 2021 v Havířově – Životicích, byl připomínkou 6. srpna 1944 v tento den nacisté zastřelili bez soudu 36 místních občanů a dalších 31 odvlekli do koncentračních táborů, kde 27 z nich čekala smrt.

Řádění němců bylo odvetou za přepadení místního hostince partyzány dne 4. srpna 1944  a zabití tří gestapáků.

IMG 20210807 105920

IMG 20210807 093722

Pietního aktů se zúčastnil také ministr obrany Mgr. Lubomír Metnar a další poslanci.

Z Jednoty Čsol Opava byli přítomni místopředseda bratr plk. v.v. Ing. Jaroslav Žáček, sestry Božena Mynářová a Kateřina Klimovičová,  bratři Richard Galland, kpt. v.v. Tomáš Gergišák - předseda SVV MSK, Jan Kadula a Jaromír Dupal.

video ke shlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=zRWkTPZ0Nbs

  

Dne 21.června 2021 se v Opavě u pamětní desky Heliodora Píky, umístěné na budově Hlásky na Horním náměstí. uskutečnila vzpomínková akce k 
72. výročí násilné smrti armádního generála Heliodora Píky. Akce se i přeš tropické teploty zúčastnilo 14 členů, jednoty Opava. Po této akci se Předseda ČSBS s několika málo členy ČsOL jednoty Opava vydali uctit i památku generála Heliodora Piky k jeho rodnému domu ve Štítině.
DSC 0399  DSC 0404
Fotografie pořídila sestra Francírková

Heliodor Píka se narodil 3. července 1897 v Štítině u Opavy v rodině vesnického koláře Ignáce Píky.

 

V květnu 1945 se H. Píka  byl povýšen na divizního generála (4. srpna 1945, s pořadím k 1. květnu 1944) a jmenován náměstkem náčelníka generálního štábu Československé armády. V tomto období byl oceněn i dvěma sovětskými vyznamenáními.

Jako člen československé delegace se zúčastnil dojednávání mírových smluv s evropskými státy Osy během konference v Paříži.

Po únorovém převratu byl 1. března 1948 odeslán na zdravotní dovolenou a 5. května byl zatčen ve vojenské nemocnici, kde se zotavoval po operaci žlučníku. 1. června pak byl přeložen do výslužby. Byl nepravdivě obviněn ze špionáže ve prospěch Velké Británie a další vlastizrádné a velezrádné činnosti. Vyslýchán byl mimo jiné i v tzv. „Domečku“. Dne 29. ledna 1949 pak byl ve vykonstruovaném soudním procesu Státním soudem odsouzen k trestu smrti oběšením, který byl vykonán 21. června 1949 na dvoře plzeňské věznice Bory. Vyhovění žádosti o milost nebylo ministrem národní obrany Ludvíkem Svobodou doporučeno. Mimo rodiny a obhájce proti rozsudku protestovali pouze představitelé MNV ve Štítině a bývalý náčelník francouzské vojenské mise v ČSR Louis Faucher.

Tělo generála se po pitvě „ztratilo“ nepohřbeno a dosud nebylo nalezeno.

Ve stejné věznici, kde H. Píka čekal smrt, byl ve vazbě i jeho syn Milan, který byl za války u Britského královského letectva. Jeho pronásledování bylo však na nátlak L. Svobody[ pro nedostatek důkazů zastaveno.

Parčík Heliodora Píky v České Lípě

V roce 1968 byl s pomocí prezidenta L. Svobody proces s Píkou obnoven a vojenský soud v Příbrami konstatoval jeho nevinu a zrušil odsuzující rozsudek, k plné rehabilitaci však došlo až po roce 1989.Socialistický režim odmítl uznat jeho zásluhy a veřejnost se s jeho životem mohla seznámit až po roce 1989. V 90. letech 20. století pak vznikl dokument České televize Proč vás zavraždili, generále? a bylo o něm napsáno několik knih.

Roku 1991 udělil H. Píkovi prezident Václav Havel in memoriam Řád Milana Rastislava Štefánika za mimořádné zásluhy v boji za osvobození vlasti v době druhé světové války, byl mu odhalen památník v Plzni i v rodné Štítině před jeho domem. Po Píkovi je pojmenován i 53. pluk průzkumu a elektronického boje Armády České republiky v Opavě, náměstí v Plzni-Slovanech, ulice v Praze 6 – Dejvicích a také v BrněKroměřížiLiberciOlomouciOstravě a na Kladně.

 zdroj: Wikipedie
 
 
ostrava

Oznámení SZM

Pozvánka do Slezského zemského muzea
Dnes jsme navštívili Slezské zemské muzeum a požádali náměstkyni pro odbornou činnost Mgr. Kamilu Polákovou o provedení nejen pořádanými tématickými výstavami, ale také i stálou expozici. Paní magistra se úkolu ujala ochotně a tak Vám díky naší amaterské videokamery přinášíme videozáznam a pozvánku na pořádané akce.
 
video pozvánka: https://youtu.be/i6z6Xful84U 
Oficiální pozvánka SZM Hrabyně

Vážení příznivci,

dovolte, abychom Vás informovali, že areály Slezského zemského muzea se opět otevírají veřejnosti.

Navštívit můžete:

• Národní památník II. světové války (Hrabyně 192) ‒ od 11. 5. 2021 / út–ne 9–12 a 13–17 hodin,

• Památník Petra Bezruče (Ostrožná 35, Opava) ‒ od 12. 5. 2021 / st‒so 8–12 a 13–16 hodin,

• Srub Petra Bezruče (Ostravice) ‒ od 15. 5. 2021 / so, ne, svátky 9–11 a 14–16 hodin,

• Arboretum Nový Dvůr ‒ denně 8‒18 hodin.

Upozorňujeme návštěvníky, že ve všech areálech je nutné dodržovat aktuální protiepidemická opatření.

Z důvodu rekonstrukce zůstávají veřejnosti uzavřené areály:

• Historická výstavní budova ‒ Müllerův dům (Komenského 10, Opava),

• Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky.

Zároveň Vás srdečně zveme na výstavy:

• Čechoslováci u Tobruku ve fotografiích ‒ od 11. 5. do 12. 9. 2021 v Národním památníku II. světové války (http://www.szm.cz/udalost/851/cechoslovaci-u-tobruku-ve-fotografiich.html),

• Kronika osvobození: Ostravsko 1945 ‒ od 11. 5. do 12. 9. 2021 v Národním památníku II. světové války (http://www.szm.cz/udalost/797/kronika-osvobozeni.html),

• Bitva o Británii ‒ od 11. 5. do 12. 9. 2021 v Národním památníku II. světové války (http://www.szm.cz/udalost/798/bitva-o-britanii.html),

• Píkovi. Smutný osud rodiny ‒ od 11. 5. do 12. 9. 2021 v Národním památníku II. světové války (http://www.szm.cz/udalost/719/pikovi-smutny-osud-rodiny.html),

• Zdeněk Burian – malíř ztraceného času ‒ od 19. 5. do 31. 8. 2021 v Památníku Petra Bezruče (http://www.szm.cz/rubrika/33/expozicni-arealy/pamatnik-p-bezruce-opava.html).

V době letních prázdnin nabízíme dětem také letní edukační aktivity:

• Hledači ztraceného času – 26.‒28. 7. 2021 v Památníku Petra Bezruče (http://www.szm.cz/udalost/849/hledaci-ztraceneho-casu.html),

• Letectvo a život pilotů za II. světové války – 14.‒16. 7. a 4.‒6. 2021 v Národním památníku II. světové války (http://www.szm.cz/udalost/847/letectvo-a-zivot-pilotu-za-ii-svetove-valky.html).

Více informací o připravovaných akcích a probíhajících výstavách naleznete na webových stránkách a sociálních sítích: www.szm.cz / facebook / instagram / twitter

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Letectvo a zivot pilotu za II. svetove valky  Zdenek Burian

134. výročí narození brigádního generála Jana Satorieho

ve čtvrtek 13.5.2021 v 9 hodin jsme si připoměli 134. výročí narození brigádního generála Jana Satorieho. Akce se uskutečnila v kasárnách na Jaselské ulici u pamětní desky na domě, ve kterém generál Satorie bydlel. Akce proběhla za dodržení všech aktuálních mimořádných opatření. Akce se zúčastnili: bratr Zavadil st., Žáček, sestra Hrazdilová a další. Text a foto bratr Fiala.

 100 2222 kopie 100 2231

8.5.2021 Státní svátek - Den vítězství v ňaší jednotě. Městský hřbitov Opava, Hrabyně.

Ve sváteční sobotní den navštívilo na 250 našich spoluobčanů z Opavska a Ostravska areál Národního památníku 2. světové války v Hrabyni (dříve Památník Ostravské operace), který výjimečně zpřístupnil vnější prostory. Přicházely delegace i rodiny s dětmi, aby se poklonili památce padlých osvoboditelů na symbolickém hřbitově se jmény 13 tisíci padlých sovětských a československých vojáků a zabitých odbojářů a obětí ze severní Moravy a českého Slezska. Uctít památku padlých přijeli i Aleš Zedník, honorární konzul Ruské federace, motorkáři, zástupci armády, vlasteneckých organizací i jednotlivci. Květiny pokládaly postupně skupiny do 20 osob. Zejména děti pak tradičně zaujala vnější expozice těžké vojenské techniky. Vnitřní prostory byly, stejně jako loni, z důvodů pandemických opatření uzavřeny. Brzy se však otevřou a nabídnou naposledy k prohlídce i studiu expozici z r. 2009, která bude v příštím roce významně obměněna.

V jedné se skupin (na fotografii), která kladla květy u pietní zdi, byli europoslankyně Kateřina Konečná, krajský zastupitel Ivan Strachoň, zástupci Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a Klubu českého pohraničí z Opavy.

IMG 20210508 095953

Foto a text: Miroslav Opálka

 100 2187 100 2197 100 2207

Dne 30.4.2021 položili kytice v Ostravě k 76 výročí osvobození sestra Klimovičová a bratři Zavadil.st., Galand. Následně se přesunuli k památníku překročení řeky Odry. 

DSC02420 IMG 20210430 112150 IMG 20210430 112716

fotografie pořídila sestra Klimovičová 

Dne 29.4.2021 proběhlo ( jako každoročně ) zásluhou předsedy ČSBS Ostrava a člena ČsOL jednoty Opava bratra Francírka putování po místech bojů, které probíhaly v našem kraji , v rámci Ostravsko-Opavské operace. Sešli se ČSBS Ostrava, Váleční veterání MSK a legionáří jednoty Opava, aby položili květiny v Bolaticích u památníku padlým potom pokračovali na hřbitov do Štítiny a k rodnému domu Heliodora Piky, ze Štítiny se vydali do Dolní Lhoty, kde položíli květiny u pomníku padlým tankistům. Dále pokračovali k bludnému balvanu v Ostravě-Porubě, a celou akci zakončili u místa překročení řeky tankisty v místě známém jako Korýtka.
 
DSC 0185 DSC 0094 
 DSC 0101 
Fotografie pořídila sestra Francírková.

Uplynulo 76 let od největších osvobozovacích bojů na území České republiky, od Ostravsko-opavské operace, která trvala od 10. března do 5. května 1945. Dobývání vyhlášené vojenské pevnosti Wehrmachtu - Slezské Opavy, stálo tisíce životů sovětských i řady československých vojáků. Jen na Městském hřbitově v Opavě odpočívá 3238 rudoarmějců.

Evakuované a ze dvou třetin zcela zničené město bylo osvobozeno 22. dubna 1945 vojsky 4. ukrajinského frontu Rudé armády generála Jeremenka. Konkrétně vojsky 60. armády generála Kuročkina, a to i za podpory 1. čs. samostatné tankové brigády pod velením podplukovníka Janka a letců z 1. čs. smíšené letecké divize plk. Budína. Vojska byly součásti 4. ukrajinského frontu Rudé armády generála Jeremenka. Otevřela se tak nově plánovaná cesta k osvobození Ostravy.

Pandemická opatření již druhým rokem vedla Magistrát Statutárního města Opavy k nekonání oficiálních veřejných vzpomínkových akcí. Proto se dopoledne v den výročí přišli se vzpomínkou a vděčností poklonit osvoboditelům k památníkům na hřbitově i v centru města delegace Československé obce legionářské z Opavy, Českého svazu bojovníků za svobodu z Opavy a Ostravy i zástupci základních organizací KSČM z Opavy. Nezapomínáme!

    

Foto a text Miroslav Opálka

 

Dne 15.4.2021 se členové ČsOL jednoty Opava ve složení : sestry Michálková, Dupalová, Šiřinová a bratři Zavadil, Fiala, Sobarňa, Žáček, Francírek, Gergišák, Krč, Galland, Kadula, Hřivňacký, Januška a Dupal. zúčastnili vzpomínkové akce u pomníku Československých tankistů v Sudicích.

1

 

 

 

  

 

Česko - norský mini seminář


O nás

1. Československá obec legionářská (dále také „ČsOL“) je nestranický nepolitický spolek, sdružující válečné veterány československých zahraničních armád z doby 2. světové války, příslušníky domácího odboje z období 2. světové války, příslušníky 3. odboje, účastníky válečných a mírových operací nasazených v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací a dále pak, podle § 5 zákona č. 170/2002 Sb., jejich rodinné příslušníky, pozůstalé, příslušníky ozbrojených sil České republiky a Vojenské policie a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.
2. Československá obec legionářská byla založena na ustavujícím sjezdu ČsOL v Praze dne 22. května 1921 legionáři všech bojišť 1. světové války (legionář ve smyslu zákona č. 462/1919 Sb.). Po okupaci vlasti v roce 1939 byla ČsOL nacisty zrušena. Po vítězství nad nacismem v roce 1945 byla činnost ČsOL opět obnovena. Na svém IV. manifestačním sjezdu ve dnech 5. a 6. července 1947 přijali legionáři do svých řad příslušníky československé zahraniční armády ze všech front 2. světové války, nositele osvědčení 255/1946 Sb.
3. Po únoru 1948 byla ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků. Vedení Svazu protifašistických bojovníků požádalo dne 17. července 1949 o výmaz ČsOL z rejstříku registrace, čímž byla ČsOL protiprávně zrušena.
4. Po pádu totality se dne 8. října 1991 sešli legionáři a delegáti jednotek československé zahraniční armády a navázali na činnost zahraničních jednot ČsOL, aby podle zákona č. 83/1990 Sb. pokračovali v činnosti ČsOL, což bylo potvrzeno registrací Ministerstva vnitra ČR dne 12. února 1992 pod č. j. VCS/1-10058/92. Na celostátním sněmu ČsOL ve dnech 4. a 5. dubna 1995 byly schváleny úpravy původních stanov z roku 1921.
5. Úplná samostatnost a nezávislost ČsOL byla schválena řádným Republikovým sněmem konaným ve dnech 28. a 29. března 2001.