ČESKOSLOVENSKÁ

OBEC LEGIONÁŘSKÁ

Jednota OPAVA

 

Rolováním načtete Menu stránek

Připravované akce ČsOL

  1. rok 2018
  2. 20. března až 4. listopadu 2018
  3. 12. dubna až 30. listopadu 2018
  4. 21.června 2018
  5. 23. června 2018
  6. 30. června až 8. července
  7. 1.července 2018
  8. 29.srpna 2018
  9. 22. září 2018
lezsko a Ostravsko 1918−1938 - nová výstava přiblíží hlavní aspekty života obyvatel Slezska a Ostravska mezi dvěma světovými válkami. Představí nelehký zápas o podobu státních hranic po rozpadu rakousko-uherské monarchie. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 20. března 2018 v 17 hodin v Historické výstavní budově SZM (Komenského 10, Opava). Výstava se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a potrvá do 4. listopadu 2018.
V roce 2018 si připomínáme nejen sto let od vzniku Československé republiky, ale také od počátků formování nové československé armády, které byly provázeny řadou legislativních, technických a administrativních problémů. Základem československých vojenských jednotek se staly nejprve dobrovolnické organizace českých vojáků z řad rakousko-uherské armády, k nimž se postupně přidali vracející se příslušníci legií ve Francii a Itálii. Teprve po řadě bojů o sporná území v česko-německém pohraničí, na Těšínsku a na Slovensku, po návratu legionářů z Ruska a po reorganizaci v roce 1922 došlo k vytvoření pravidelné armády v počtu 150 000 mužů a k modernizaci výzbroje a výstroje. Byla založena Vojenská akademie v Hranicích a do velitelských funkcí, jež byly doposud obsazeny francouzskými veliteli, nastoupili Čechoslováci. K další reorganizaci a modernizaci armády došlo ve 30. letech v souvislosti se změnou bezpečnostní situace v Evropě po nástupu Adolfa Hitlera k moci. Slibný vývoj byl však zastaven okupací Československa. Výstroj a výzbroj čs. armády, důležité spojenecké smlouvy, příběhy vojáků a velitelů československých vojenských jednotek, to vše představí výstava v Národním památníku II. světové války, a to jak ve správní budově, tak v hlavním objektu. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 17 hodin ve správní budově Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Výstava je realizována u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a potrvá do 30. listopadu 2018.
69. výročí násilné smrti gen. Heliodora Píky - Opava , Štítina
Vzpomínkový den k uctění památky gen. Heliodora Piky - program: 9.00hod je pietní akt na Palackého ulici ve Štítině u pomníku 10.00 Hřiště Štítina - sportovní soutěže
Výstava začíná 30. 6. 2018 v 10 hodin a končí 8. 7. 2018 v 18 hodin. O víkendech budou probíhat dynamické ukázky, ve všední dny bude výstava pouze stacionární. Prohlédnout si můžete různé druhy vozidel od malých jeepů až po těžkou pásovou techniku. V průběhu dne se představí v dynamických ukázkách různá vozidla, včetně tanků. O víkendech si můžete vyzkoušet jaké to je se svézt v obrněném transportéru OT810, v tatře T813 nebo bojovém vozidle pěchoty BVP1. Začátky dynamických ukázek budou vždy od 14 hodin. Vstupné: děti do 5 let zdarma děti do 15 let 70 kč. dospělí 100 kč rodinné vstupné 2 dospělí a 2 děti 250 kč Jízdy: bojové vozidlo pěchoty BVP1 tatra T813 kolos obrněný transportér OT 810 hakl http://www.kvh-destne.opavsko.com/18146/vystava-vojenske-techniky-2018/
Náboženská obec Církve československé husitské v Ostravě-Zábřehu Československá obec legionářská - Jednota Opava Vás srdečně zvou na „ ZBOROV v Husově Sboru “ 1.července 2018 v 10 hodin k uctění památky bohoslužbou v Husově sboru CČSH v Ostravě–Zábřehu Vzpomeneme řadu památných událostí důležitých pro náš národ: 101. výročí bitvy u Zborova (2.7. 1917) mučednická smrt Mistra Jana Husa (6.7. 1415) příchod Slovanských věrozvěstů (863) 101. výročí Zborova se přimyká k svátku památky Mistra Jana Husa. Je mu blízké nejen časově, ale i duchovně. Odkazem Husovým a husitskou reformací. A kalich, znak husitské minulosti, stal se i v legiích symbolem vyjadřující naději ve vítězství Pravdy nad lží a svobody nad útlakem. Zborovská bitva přišla v nejvhodnější době, když celý svět již umdléval tříletou světovou válkou a nechtěl dále umírat. 3500 legionářů v bitvě u Zborova ukázalo, že se smrti nebojí a přes 200 hochů přineslo oběti za vyšší nadosobní cíle a ideály, za svobodu své vlasti. Bez obětí neuskuteční se žádná myšlenka, žádná velká věc. Smysl Zborova netkví v řadě jednotlivých hrdinství, ale v kolektivní společné odhodlanosti, víry a vůle, čímž navázala na dávné husitské, táborské a bratrské tradice. Tento odkaz žije stále v duši národa, v nás.
74. výročí SNP - Makov, Velké Karlovice
Vojensko-historická rekonstrukce události tzv. "Liptáňské tragedie z roku 1938" na místě původní četnické stanice. Vojensko-historická rekonstrukce osvobozovacích bojů Osoblažska Rudou armádou v roce 1945. Před osmdesáti lety se němečtí obyvatelé ozbrojili a vyrazili k symbolům Československa. Chtěli převzít moc. Protiprávně a násilně. Tak začala Liptaňská tragédie. O předání československého pohraničí Německu se rozhodovalo v Mnichově koncem září 1938. Němečtí obyvatelé Osoblažska nečekali na Mnichovskou dohodu. Vydali se už 22. září 1938 ukázat českým četníkům a pohraničníkům, kdo je tu pánem. Zfanatizovaní Němci skandovali hesla proti Československu a oslavovali Adolfa Hitlera. Vytáhli ze skrýší zbraně propašované z Německa a vyrazili do ulic. Když Němci obklíčili a obsadili četnickou stanici v Liptani na Osoblažsku, v nepřehledné situaci se strhla přestřelka. Skončila postřílením českých četníků a členů finanční stráže, kteří se vzdali přesile a složili zbraně. Tyto události vstoupily do historie jako Liptaňská tragédie. Dosud jsme ji znali jen z článků a přednášek historiků. Krnovský Klub vojenské historie KVH Maxim se rozhodl 22. září přímo na místě Liptaňské tragédie předvést věrnou rekonstrukci událostí. Akci, která zahrnuje také bohoslužbu, pietní setkání u památníku a ukázky bojových operací v Liptani na konci války, organizuje také obec Liptaň a Jesenický horský spolek. „Občané mohou poprvé v historii sledovat události Liptaňské tragédie přímo v autentickém prostředí, kde se před osmdesáti lety odehrály. Kromě uniformované Stráže obrany státu SOS máme domluvené i desítky statistů, kteří vytvoří dav sudetoněmeckých obyvatel, aby bylo zřejmé, jaké početní převaze obklíčená četnická stanice čelila. Aby to působilo realisticky, máme pronajatou bývalou četnickou služebnu, kde k masakru došlo. Zájemci o historii ji poznají zevnitř zřejmě úplně poprvé, protože dosud se vzpomínkové akce pořádaly jen u pamětní desky na fasádě,“ uvedl Pavel Sluka z KVH Maxim. „Začneme Liptaňskou tragédií 1938 a skončíme střetem německého wehrmachtu a Rudé armády na Osoblažsku v březnu 1945. Bude to podnět k zamyšlení na téma příčina a následek, začátek a konec. Tato akce je organizačně, časově a finančně velmi náročná. Máme spoustu nápadů, co ještě bychom v Liptani mohli předvést veřejnosti, tak hledáme další sponzory. Jednou za osmdesát let stojí za to složit se na cestu do minulosti a připomenout si společně činy našich předků. Budeme vděční veřejnosti, institucím i firmám, pokud tuto akci podpoří,“ doplnil Sluka s tím, že KVH Maxim spolupracuje s mnoha dalšími kluby vojenské historie. Do Liptaně se chystá kromě sudetoněmeckých civilistů odhadem 30 vojáků wehrmachtu a 50 Sovětů. Jen zapůjčení tanku T34, který je zlatým hřebem programu, stojí kolem 35 tisíc korun. „Kulomet MG42 má kadenci přes tisíc ran za minutu. Při ceně šest korun za výstřel to bude balík, když střelba musí trvat aspoň půl hodiny,“ vysvětlil Sluka, jak nákladné jsou rekonstrukce z oblasti vojenské historie. Návštěvníky do Liptaně stylově přiveze parní vlak. Zdroj: https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/chystaji-rekonstrukci-liptanske-tragedie-20180516.html
next
prev

Vážené sestry, vážení bratři,

Opava Pika oř

Československá obec legionářská má stejně jako ve dvou minulých letech možnost zúčastnit se slavnostní Přehlídky před Cenotaphem v Londýně. Tato přehlídka se již tradičně koná k výročí ukončení 1. světové války. V letošním roce proběhne v neděli 12. listopadu 2018. Jak jistě víte, 11. 11. uplyne právě 100 let od konce 1. světové války, i proto bude letošní přehlídka výjimečná. Pořadatel této akce – The Royal British Legion – plánuje zapojit 10 000 účastníků především z řad příslušníků ozbrojených sil, novodobých veteránů, druhoválečných veteránů, ale i pozůstalých a dalších doprovodů.

Ráda bych vás tedy požádala o zvážení vaší účasti a nahlášení vašeho případného zájmu na sekretariát ČsOL do středy 6. června (Marcela Ludvíková, sekretariat@csol.cz). Prosím, zvažte svou účast důkladně, neboť ČsOL má povinnost rezervovat si odpovídající počet míst v přehlídce s velkým časovým předstihem a tato rezervace by měla skutečně odpovídat našim možnostem zaplnění námi požadované kapacity.

Rovněž upozorňuji, že tato akce je plně hrazena z příspěvků účastníků cesty, ČsOL nehradí žádnou část nákladů spojených s touto akcí. Přeprava do Londýna a zpět bude letecká a půjde o běžný komerční let. V Londýně bude využívána hromadná doprava (autobusy a metro). Vzhledem k uvedenému prosím počítejte s celkovými náklady do 10 tis. korun.

 

 8.5.2018

U příležitosti 73. výročí osvobození v Opavě 

            Opavský Magistrát pozval u příležitosti výročí osvobození občany ke slavnostnímu uctění památky padlých na městském hřbitově. Nesměli zde chybět ani členové opavské jednoty ČsOL a zástupci ČSBS.

00011 Capture00016 Capture

Po položení kytic k památníku sovětských vojáků delegace zamířila i k čestnému hrobu odbojářů ze skupiny Obrana Slezska.

00020 Capture 100020 Capture

Veškeré toto dění nejen sledovali, ale rovněž se ho účastnili zástupci Československé obce legionářské. 8. květen 2018 byl pro ně nejen podnětem ke vzpomínání, ale také dnem setkání s válečnými veterány. Setkání uvedl předseda opavské jednoty bratr Zavadil, který přivítal jmenovitě válečné veterány a také další hosty.

DSC01639DSC01642

Následovala prezentace práce jednoty – přehled připravil a komentoval tajemník bratr Fiala. Všichni si připomněli akce konané na území měst Opava, Ostrava, Karviná či Bruntál nebo v dalších obcích regionu. Bratr Sobarňa pak podrobně představil pouť na Ukrajinu, které se zúčastnil a která ho zavedla na místa významných bojových vystoupení našich vojáků v době 1. i 2. světové války.

DSC0166900034 Capture

            O činnosti jednoty se pochvalně vyslovil primátor Křupala ve svém krátkém vystoupení. Skutečně slavnostní okamžiky zažili účastníci setkání při představení nového praporu jednoty, který primátor a předseda jednoty opatřili červeno-bílou stuhou.

00028 Capture 100028 Capture 2

V následujících minutách pak primátor předal společně s bratrem předsedou několik ocenění. Čestného uznání za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic se dostalo Kateřině Goluchové, Mário Kiriakovi a Pavlu Sobarňovi, kteří jsou aktivními členy Klubu vojenské historie Opava. Ten připravuje mnohé akce pro veřejnost, zejména pro mládež. Čestné uznání patří také Jaromíru Dupalovi, válečnému veteránovi, který byl zraněn při plnění úkolů v mírové misi IFOR v Jugoslávii v roce 1996. Pamětní mince ČsOL z rukou primátora převzali Robert Hopjan, člen Klubu vojenské historie Opava, za rozvoj, uchovávání a šíření legionářských tradic a ideálů v řadách Policie ČR a Pavel Žídek za rozvoj, uchovávání a šíření legionářských tradic a ideálů mezi mládeží.

DSC01665

Po slavnostních okamžicích si vzal slovo opět tajemník opavské jednoty ČsOL bratr Fiala. Připomněl důležitou událost, jejíž výročí se kvapem blíží – totiž 100 let od vzniku Československé republiky. Toto výročí vytyčil jako nejdůležitější úkol pro činnost jednoty v nastávajícím období. Při přípravách má jednota plnou podporu města, všichni zájemci o legionářskou a vojenskou historii se tedy mají na co těšit. 

            Ocenění i informace byly předány, oficiální část setkání je u konce. Nastává chvíle pro vzpomínky a přátelskou rozmluvu mezi přítomnými. Všem válečným veteránům hodně zdraví a ostatním mnoho sil při naplňování pracovních plánů opavské jednoty.  

DSC01675

 Na závěr oficiální části setkání ještě předseda bratr Zavadil pozval všechny přítomné k návštěvě dělostřeleckého srubu U Trigonometru v Opavě-Milostovicích, o nějž se starají právě členové Klubu vojenské historie Opava.

00042 Capture00045 Capture

00065 Capture

Mgr. Magda Hrstková a Ing.Dupal Jaromír

ČsOL, jednota Opava  

73.výročí osvobození Ostravy 30.4.2018

73.výročí osvobození Ostravy 30.4.2018

00721 Capture

00726 Capture

00731 Capture

00761 Capture

00764 Capture

Při této příležitosti obdržel náš bratr plk Jaroslav Žáček Pamětní medaili prvního stupně za dloholetou činnost pro ČSBS

00756 Capture 2

00756 Capture 1

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili.

73. výročí ukončení 2. světové války v Opavy

 

Krátká připomínka událostí před třiasedmdesáti lety

            V den výročí osvobození, 22. dubna 2018, se Opavané – mezi nimi i několik dřívějších a současných žáků SGO – sešli u pomníku padlým na náměstí Osvobození, aby si událost, která se výrazně obtiskla do dějin města, společně připomněli.

            Úderem desáté hodiny soustředily první tóny písně, kterou přednesl dětský pěvecký soubor Domino, pozornost všech přítomných k pietnímu aktu. Následovala státní hymna, jež z úst dětí zaznívala zvlášť dojemně. Pak už se slova ujal primátor města Opava Radim Křupala. Připomněl válečné oběti – v posledních dnech 2. světové války obzvlášť tragické, které provázely dobývání Opavy z rukou nacistické armády, i osud města samotného, které do prvních mírových dnů vstupovalo s mnoha jizvami na své tváři – tisícovka budov, včetně nejstaršího muzea na československém území nebo chrámu sv. Vojtěcha, byla v troskách, další objekty jevily známky silného poškození. Obyvatelé se do města vraceli jen pomalu, ochotně se však zapojili do odklízecích prací. Trosky postupně mizely a Opava mohla začít konečně znovu žít.

            Po panu primátorovi k přítomným hovořil plk. v. v. gšt. Miloslav Neuberg, který se slavnosti zúčastnil společně s dalšími hosty ze Sdružení československých zahraničních letců – Východ v čele s jeho předsedou plk. v. v. Janem Novákem. Nyní nastal čas uctít památku padlých položením kytic. K pomníku střeženému vojáky a skauty postupně přistoupili představitelé města, odbojáři, zástupci Armády ČR i dalších institucí. Primátor Křupala se pak s přítomnými rozloučil a slavnostní shromáždění ukončil.

Mgr. Magda Hrstková

DSC01555

DSC01561

DSC01572

DSC01578

75. výročí násilné smrti zakladatelů Obrany Slezska

Dnes 28.4.2018 v 10 hodin se uskutečnila akce k 75. výročí násilné smrti zakladatelů Obrany Slezska u památníku Ostrá Hůrka – Háj ve Slezsku.

00667 Capture

00673 Capture

00682 Capture

00684 Capture

00689 Capture 3

00698 Capture 3

00705 Capture

00714 Capture 5

00716 Capture

00718 Capture

Video z akce je možno shlédnout na facebook stránkách https://www.facebook.com/csol.opava.3 

 

O nás

Československá obec legionářská, ve zkratce ČSOL, je nestranické občanské sdružení bývalých vojáků československých zahraničních armád z doby 1. a 2.světové války, vojáků Armády České republiky zúčastněných v misích v misích NATO a OSN, nositelů osvědčení  "Válečný veterán", jejich rodinných příslušníků a příznivců ochotných v něm pracovat. Sdružení založili 16.1.1921 vojáci našich legií v Rusku, Francii a Itálii s mottem jehož význam je i nadále aktuální, " Bez rozdílu politické  příslušností dát všechny síly k upevnění státu, přispívat k vybudování armády v duchu národních a demokratických tradic, usilovat aby boje politické a kulturní byly vedeny zbraněmi ducha, bez násilí a lží, hájit zájmy legionářů a starat se o jejich sociální problémy."