ČESKOSLOVENSKÁ

OBEC LEGIONÁŘSKÁ

Jednota OPAVA

 

Rolováním načtete Menu stránek

Připravované akce ČsOL

  1. rok 2018
  2. 16.března 2018
  3. 21.dubna 2018
  4. 22.dubna 2018
  5. 27.dubna 2018
  6. 28.dubna 2018
  7. 28.dubna až 30.dubna 2018
Výročí obsazení Opavy 15. 3. 1939
Pochod po stopách bojovníků za svobodu - Štítina, Hrabyně
73. výročí osvobození Opavy se uskuteční na náměstí Osvoboditelů Opava,
73. výročí osvobození Hradce nad Moravicí se uskuteční v Hradeci nad Moravicí
75. výročí popravy představitelů OBRANY NÁRODA - Štítina, Hrabyně
Oslavy 73. výročí ukončení 2. světové války na území MSK - Ostrava a okolí
next
prev

T. G. Masaryk

 

 1

DSC01478

 

 

134.výročí narození legionáře "Joža David"

1

Bratr Joža David se narodil v Kylešovicích 17. února 1884. Velmi záhy se v Opavě zapojil do politického života a za svou proti Habsburskou činnost byl před maturitou vyloučen z opavského gymnázia.

Před první světovou válkou pracoval jako pomocný redaktor v řadě novin. Po vyhlášení války musel narukovat k rakousko-uherskému 1. Pěšímu pluku, se kterým byl odeslán na východní frontu proti Rusku. V květnu 1915 přeběhl do ruského zajetí a prošel několika zajateckými tábory, kde se zapojil do revoluční zajatecké organizace.

V dubnu 1917 byl zvolen členem Odbočky České národní rady v Rusku. V červenci 1918 se stal předsedou náborového odboru a v zajateckých táborech agitoval mezi Čechy a Slovákya vyzýval je ke vstupu do čsl. Vojska a boji proti habsburské monarchii. Jako člen odbočky se účastnil všech nejdůležitějších jednání o čsl. Odboji v Rusku a jeho koordinaci s pařížskou centrálou vedenou T. G. Masarykem. V červnu 1919 na pokyn gen. M. R. Štefánika odjel s poselstvím čs. Vlády na Sibiř, odkud se do svobodné vlasti vrátil přes Ameriku až v květnu 1920.

Po skončení války aktivně pracoval v legionářském hnutí, zastával funkci jednatele ČsOL a byl jedním ze čtyř poslanců v Národním shromáždění ČSR zastupujících legionáře.

V roce 1939 na počátku 2. Světové války odešel do zahraničí a organizoval pomoc uprchlíkům, kteří proudili přes Jugoslávii, Řecko a Palestinu. Pak se v Londýně připojil ke skupině politiků a důstojníků kolem Edvarda Beneše a zapojil se do práce zahraničního odboje. I zde byl věrný ČsOL, když se stal předsedou Svazu čsl. Legionářů v Anglii.

V dubnu 1945 byl v Košicích jmenován náměstkem předsedy vlády. V letech 1945 – 1948 zastával funkci předsedy Ústavodárného národního shromáždění.

Po únoru 1948 – po zákazu činnosti ČsOL, skončil svou politickou činnost a věnoval se pouze publicistické činnosti. Zemřel v Praze v dubnu 1968.

6

 

Sedmidenní válka - akce 2018

Sedmidenní, velmi krvavá válka mezi Československem a Polskem o Těšínsko, patří k těm nejméně známým válkám. Spor o to komu připadne historické území Těšínska, kde se nalézá bohaté naleziště uhlí, rozvinutý průmysl a strategická železnice z Čech na Slovensko, se rozhořel hned po 28. říjnu 1918. Ačkoliv obě strany argumentovaly historií a demografickými fakty, bylo zřejmé, že pravda je na straně Československa. Stejně tak ale bylo jasné, že k nastolení svrchovanosti na krizovém území nemá mladý stát sílu, a tak Polsko území obsadilo. Když Polsko 21. ledna odmítlo československou nótu, byly karty pro krvavou hru o Těšínsko rozdány. Československo 21. ledna vyzvalo Polsko ke stažení vojska a orgánů správy státu z Těšínska. Tato výzva byla ignorována. 23. ledna se v Těšíně sešli polský a český velitel za přítomnosti důstojníků anglické, francouzské a italské armády. Přítomný byl také důstojník armády USA. Československo zde zaštiťovalo autoritu státu dohody. Polské straně bylo předáno ultimátum, které požadovalo vyklízení oblasti až k řece Bělé. Jelikož Polsko na toto ultimátum nijak nereagovalo, začala Československá vojska postupovat ve směrech na Bohumín a Karvinou. Bohumín byl obsazen poměrně snadno, Karviná až po těžkých bojích. Do samotného Těšína pak vstoupila naše vojska bez boje. Následoval postup Československých vojsk vedoucích k zajištění železnice Bohumín – Těšín – Jablunkov. Polská armáda začala ustupovat ke Skočovu. Zde byly válečné operace na nátlak mocností dohody ukončeny.

Oběti sedmidenní války: 

Československo: 53 padlých, 124 zraněných a 7 nezvěstných

Polsko: 92 padlých, 855 raněných a 813 nezvěstných (dezertéři, zejména od Krakovského pluku)

46101618202127

Památník pochodu smrti Hradec nad Moravicí

Vážené sestry, vážení bratři

dne 26. ledna 2018 v 10.00 hod se uskutečnila u Pomníku pochodu smrti v Hradci nad Moravici Pietní akce

16

 Pomník byl slavnostně odhalen veteránem 2.světové války panem „ Leopold Barták“ a za nejmladší generaci žákem Základní školy „Tomáš Tichavský  dne 24.4.2015. Akce tehdy  byla součástí oslav 70. výročí osvobození Hradce nad Moravicí a ukončení 2. sv. války.

8

Pietní akce se zúčastnilo 14 členů naši Jednoty Opava ČsOL.

22

Po ukončení Pietní akce u Pomníku pochodu smrti následovalo položení kytic a věnců na místním hřbitově, kde byly pohřbeny oběti pochodu smrti. Pomník obětem Pochodu smrti  byl odhalen v roce 1947 a byl odlit místním kovářem.

Průběh akce je zachycen i videozáznamem uveřejněným na „Facebook“ stránkách „čsol opava“.

Nezapomínáme 

O nás

Československá obec legionářská, ve zkratce ČSOL, je nestranické občanské sdružení bývalých vojáků československých zahraničních armád z doby 1. a 2.světové války, vojáků Armády České republiky zúčastněných v misích v misích NATO a OSN, nositelů osvědčení  "Válečný veterán", jejich rodinných příslušníků a příznivců ochotných v něm pracovat. Sdružení založili 16.1.1921 vojáci našich legií v Rusku, Francii a Itálii s mottem jehož význam je i nadále aktuální, " Bez rozdílu politické  příslušností dát všechny síly k upevnění státu, přispívat k vybudování armády v duchu národních a demokratických tradic, usilovat aby boje politické a kulturní byly vedeny zbraněmi ducha, bez násilí a lží, hájit zájmy legionářů a starat se o jejich sociální problémy."


Pouť ČsOL Bachmač – Sokolovo 2018

V letošním roce si v březnu připomínáme 100. výročí odchodu našich legií z Ukrajiny a s tím spojené ústupové boje u Bachmače a též 75. výročí prvního vystoupení našich jednotek v SSSR u Sokolova.

Československá obec legionářská pořádá v rámci projektu Legie 100 ve spolupráci s MO ČR a o. p. s. Sokolovo na počest těchto významných historických mezníků vzpomínkovou pouť na místa bojů. V souladu se schváleným Plánem činnosti ČsOL a MO ČR budou v rámci Poutě vypraveny 2 autobusy a letadlo MO ČR. Současně též pořádá Radim Chrást komerční zájezd, který je podrobněji popsán na stránkách http://bachmac-sokolovo2018.webnode.cz/. Celá Pouť se skládá z několika dílčích akcí, jejich vyvrcholením bude odhalení nového pomníku padlým legionářům ve Velké Doči a pamětní desky na nádraží v Bachmači.

Legionářský směr zve na akce

1. února 2018 25 let armády České republiky

Slavnostní zahájení výstavy "25 let armády České republiky" zahájení v 10.00hod. Před budovou Generálního štábu AČR v Dejvicích. Pořádá GŠ AČR.

14 - 15. února 2018 Konference "Military and Postmilitary Landscapes" 

konference historické geografie pro střední Evropu, zahájení v 9.00hod dne 14.2.2018.Pořádá Historický ústav AV ČR

16. února 2018 XI. společenský večer Jednoty ČsOL v Kroměříži

konaný u příležitosti setkání válečných veteránů, členů ČsOL a příslušníků AČR. Společenský sál Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, Havličková 1265. Distribuce místenek : Milan Antoš 777 721 131. Pořádá Jednota ČsOL Kroměříž.

2.března 2018 Setkání vedoucích představitelů MO a GŠ AČR  

S přímými účastníky bojů a vojenskou veřejností při příležitosti 73. výročí bojů u Jasla a 75. výročí bojů u Sokolova, zahájení v 10.00hod v Hlavním sále MO Na Valech, Praha. Pořádá ČsOL.

15. března 2018 Vzpomínka

na okupaci ČSR v roce 1939, zahájení v 10.00 hod. na Hradčanském náměstí Praha. Pořádá ČsOL.

15. března 2018 Vzpomínka na umučené důstojníky

odbojové organizace Obrana národa, zahájení v 17.00 hod. u bývalých kasáren TGM, Jičínská ul., Mladá Boleslav. Pořádá Jednota ČsOL v Mladé Boleslavi.